Tilmelding til coachuddannelsen i ACT - start foråret 2021

    Tilmelding til uddannelsen er bindende. Ved afmelding mere end 12 uger før uddannelsens start opkræves et administrationsgebyr på kr. 1500. Afmeldes der mellem 12 og 4 uger før faktureres den tilmeldte 25% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 4 uger før afholdelse faktureres den tilmeldte 50% af det samlede gebyr. Ved afmelding efter uddannelsesstart gives der ingen refusion.