Tilmelding til efteruddannelsen i ACT

    Tilmelding til uddannelsen og supervision er bindende. Ved afmelding mere end 12 uger før uddannelsens start opkræves et administrationsgebyr på DKK 1500. Afmeldes der mellem 12 og 4 uger før faktureres den tilmeldte 25% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 4 uger før afholdelse faktureres den tilmeldte 50% af det samlede gebyr. Ved afmelding efter kursusstart hæfter den tilmeldte for 100% af det samlede gebyr. Disse regler gælder også såfremt du som deltager har valgt delbetaling ved tilmelding.