Stacks Image 20526

2 ÅRIG EFTERUDDANNELSE I ACT
[2019-2021]

Unik, specialstgodkendt efteruddannelse
med verdens førende undervisere
inden for ACT.

DEN 2-ÅRIGE EFTERUDDANNELSE I ACT


2 April 2019: ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)
3-4 April 2019: ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)
8-10 Oktober 2019: ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)
3-5 Marts 2020:
”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)
26-28 Maj 2020: ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA)
7 September 2020: Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)
8-9 December 2020: ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)
9 Februar 2021: ”ACT Recap and method training” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

SUPERVISION

GRUPPE 1

7/10-19
3/12-19
4/12-19
2/3-20
25/5-20
8/9-20
9/9-20
7/12-20
8/2-21
15/3-21

GRUPPE 2

11/10-19
3/12-19
4/12-19
6/3-20
29/5-20
8/9-20
9/9-20
10/12-20
10/2-21
16/3-21

Ret til ændringer forbeholdes

Stacks Image 21261

HVAD SIGER DELTAGERNE?

Stacks Image 21268

Jeg kom i den grad ud af min komfortzone, men samtidig på en måde, hvor medfølelse og empati var centralt i alt, hvad der foregik. Det var fedt, at få lov at eksperimentere og lege med ACT. Jeg har sjældent grædt og grinet så meget, som jeg har undervejs i den 2 årige uddannelse. Den sårbarhed og ærlighed, som der blev åbnet op for på holdet var helt specielt.

MIE MY ISOLDE TASTESEN

Privatpraktiserende psykolog og åndedrætsterapeut.
Ejer af virksomheden ACT and Breathe IVS.

Stacks Image 21282
Jeg synes, jeg er blevet langt mere skarp på mine terapeutiske styrker. Jeg ser stadig et stort udviklingspotentiale hos mig selv,
men jeg har fået en bredere pallet at male med og en større tiltro til mig selv som terapeut i den tid, jeg har gået på uddannelsen.
Derudover er jeg glad for ikke længere at betragte mig som eklektiker, men som en psykolog, der har fundet sig en teoretisk
retning og hvis faglighed i højere og højere grad er funderet heri.

RASMUS LYNGBYE

Psykolog, ansat i KABS Stjernevang
samt med selvstændig virksomhed.

Stacks Image 21296
Da ACT er meget oplevelses orienteret giver det et rigtigt stort udbytte at være på uddannelsen, da man selv udfører mange af øvelserne og effekten af ”Learning by doing” er rigtig god og ikke noget man kan læse sig til. Jeg giver derfor uddannelsen en varm anbefaling. Vil man lære noget, gennemgå personlig udvikling og have det sjovt, samtidig med man er i selskab med utrolig dejlige mennesker ,så skal man ikke tænke sig om to gange ,før man tilmelder sig.

METTE KRUSE

Autoriseret psykolog.
Indehaver af Christianshavns Kognitive
psykolog klinik.

Stacks Image 21310

Rikke og Oles ACT-uddannelse har samtidig udvalgte undervisere på et meget højt fagligt niveau, og det har alene været en fornøjelse at blive undervist på engelsk af amerikanske lærere, som er opdateret i det aktuelle, og som følger tidens bevægelser i psykoterapi med eks. rollplay i øvelser, inddragelse af kroppen i behandlingen, fornemme det spirituelle element samtidig med at behandlingseffekt er i centrum. Det kræver fantastiske metoder, der kan favne denne bredde.

VIBEKE HØGSTED

Autoriseret psykolog og specialist i psykotraumatologi.
Klinik for traumer og stress ApS.

 • PRAKTISK INFORMATION

  ACT Danmark og ACT Klinikken arrangerer en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  Sted: Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17, København

  Alle dage kl. 9:00 - 16:00

  Gebyr for uddannelsen: 49.800,-  Dkr inkl. forplejning

  Early Bird rabat på 4800,- ved tilmelding før den 1/10-2018.

  Køb af særskilt supervisionspakke på 60 timer: 30.000,- Dkr. inkl forplejning.

  Ved tilmelding kan følgende betalingsmåder vælges:

  1) betaling af det fulde beløb på en gang januar 2019
  2) betaling i 2 rater - januar 2019 og januar 2020
  3) betaling i 3 rater - januar 2019, januar 2020 og januar 2021
  4) betaling i 12 rater fra januar 2019 med opkrævning hver anden måned 5) betaling i 24 rater fra januar 2019 med opkrævning hver måned


  Målgruppe: uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, speciallæge i psykiatri, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden faglig baggrund efter en konkret vurdering.

  Samtlige undervisere og supervisorer på uddannelsen er ACBS godkendte ACT trænere.


  Godkendelser: uddannelse og supervision er godkendt i psykologernes specialistuddannelse under specialiseringsmodulet 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori. Retning: kognitiv/adfærdsterapeutisk.

  I forhold til Dansk Psykologforenings retningslinier vær da opmærksom på at et længerevarende samlet uddannelsesforløb skal ud over undervisning i teori også omfatte supervision af terapeutisk arbejde, således at der sker et aktivt arbejde med den egentlige tilegnelse af den terapeutiske kunnen. Dette skal ske i et omfang af mindst 60 timer, som skal være indhentet i tilknytning til undervisningen i teori og metode. Vi tilbyder 60 timers supervision i gruppe som kan tilkøbes i en supervisionspakke (se udførlig beskrivelse under supervision).

  Tilmeldingsfrist: 1/2-2019

  Vi gør opmærksom på, at tilmelding til uddannelsen og supervision er bindende. Ved afmelding mere end 12 uger før uddannelsens start opkræves et administrationsgebyr på kr. 500. Afmeldes der mellem 12 og 4 uger før faktureres den tilmeldte 25% af det samlede gebyr. Ved afmelding mindre end 4 uger før afholdelse faktureres den tilmeldte 50% af det samlede gebyr. 

  Ret til ændringer forbeholdes.

  Yderligere information får du ved henvendelse til
  Rikke Kjelgaard på tlf +46 - 734 233 750 / rikke@actdanmark.dk eller
  Ole Taggaard Nielsen på tlf +45 - 25 67 94 99 / otn@actklinikken.dk

 • OM ACT
  Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret psykoterapi udviklet i USA af Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl (1999) og placeres blandt 3. generation indenfor det kognitive adfærdsterapeutiske paradigme. ACT er en kontekstuel terapeutisk retning med fokus på accept frem for kamp mod lidelse. I ACT ses denne kamp som en del af selve lidelsen. ACT søger at underminere de negative konsekvenser af menneskets evne til sprog (herunder tækning) hvorved klienter bringes i kontakt med de følelsesmæssige begivenheder de undgår og mobilisere dem i retning af egen valgte personlige værdier. I ACT er der en genopdagelse og præcisering af de adfærdsterapeutiske komponenter, og på det kognitive område en forskydning af interessen fra hvad klienten tænker til klientens forhold til tænkning. I stedet for at forsøge at ændre belastende tanker og følelser, vil man i ACT have fokus på at udvikle en accepterende og ikke-dømmende holdning til alle indre oplevelser herunder de uønskede. I ACT vægtes bevidst nærvær blandt andet fordi at konsekvenserne af individets adfærd bliver tydelige og således kan forme individets adfærd i en effektiv retning. Det eksistentielle fokus på identifikation af livsværdier og adfærdsmæssige skridt i forlængelse af disse tilbyder en ny vej ud af den psykologiske lidelse. Den store interesse der er for ACT har betydet, at der er sket en introduktion af begreber som Accept, Værdier, Selvet, Medfølelse og Nærvær i hovedstrømmen af den evidens-baserede psykoterapi.  

  Som en hjælp til at møde tidligere undgåede, ubehagelige og uønskede indre oplevelser som klienten kæmper med arbejdes der med forskellige former for accept- og mindfulness færdigheder samt medfølelse. Det kombineres med adfærdsmæssige forandringer med henblik på at et vitalt liv baseret på egne, personlige valgte livsværdier udleves. ACT er - på lige fod med traditionel kognitiv adfærdsterapi - målorienteret.  ACT er den eneste vestlige psykoterapi, som er udviklet i forbindelse med et eget grundforskningsprogram. ACT er baseret på Relational Frame Theory (RFT) som er en adfærdsanalytisk teori baseret på 20 års sprog- og kognitionsforskning og en af de mest undersøgte adfærdsanalytiske teorier om menneskelig adfærd. RFT peger på, at selvom menneskets særlige evne til sprog herunder tænkning har mange fordele, så har den samtidig potentialet til at være kilde til menneskelig lidelse.  I ACT er der fokus på at udvikle et funktionelt forhold til tænkning i praksis således, at tænkning holdes lettere i områder af livet, hvor den skaber unødig lidelse tages den bogstavelig. Den verdensomspændende interesse for ACT/RFT modellen understøttes af en større forskningsmæssig indsats. Effekten ved ACT interventioner er blevet demonstreret i mere end 135 randomiserede og kontrollerede undersøgelser (RCT) i forhold til forskellige kliniske og ikke-kliniske grupper. ACT har vist sig effektiv ved en lang række problemstillinger såsom angst (herunder OCD), depression, psykose, spiseforstyrrelse, traumer, afhængighed, kroniske smerter og arbejdsrelateret stress. ACT har ligeså vist sig som en særdeles nyttig selvhjælpsstrategi for personer med kroniske sygdomstilstande f.eks. diabetes og epilepsi. Oplevelsesorienteret undgåelse (undgåelse af indre private begivenheder såsom tanker og følelser) er centralt i manglende psykologisk fleksibilitet og  opfattes til stadighed som en generel risiko faktor med implikationer for den menneskelige funktionsevne. Som en følge heraf anvendes ACT som befordring og videreudvikling af (normal)funktion f.eks. i skoler, organisationer, sportspsykologi med videre.
 • GENERELT OM UDDANNELSEN
  Formålet med efteruddannelsen er at give en teoretisk og praktisk indføring og træning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Efteruddannelsen er designet til at takle de mange lag, der er i at udøve ACT i praksis. Uddannelsen vil overordnet set give deltagerne ACT terapeutiske færdigheder og kunnen samt øge egen personlig villighed og sans for medfølelse som ACT terapeut. 

  Fokus er hovedsagelig intervention i forhold til voksne, men ACT anvendes ligeledes i vid udstrækning i forhold til børn, unge og i forskellige gruppesammenhænge. 
 • UNDERVISNINGSFORMER
  Uddannelsen er didaktisk samt deltagelse i og overværelse af rollespil og træning i terapeutiske færdigheder. Der inviteres til at arbejde med personligt materiale. Særlig omtanke er lagt på at finde den rette balance mellem oplevelsesorienterede øvelser og didaktisk undervisning. ACT vægter i sagens natur det oplevelsesorienterede højt i erkendelse af, at det er vanskeligt at opløse overdreven sproglig involvering med mere sprog. De mange oplevelsesorienterede øvelser der ses i ACT har til formål at opnå øget adgang til den ikke-logiske, følte fornemmelse af bevidsthed.  På uddannelsen vil man sikre, at den oplevelsesorienteret viden knyttes til ACT teori og model, så sammenhængen er tydelig for deltagerne.

  Der undervises hovedsageligt på engelsk af undervisere der er rutinerede i at tale til publikum der ikke har engelsk som første-sprog.
 • SUPERVISION
  Vi er igennem årene blevet opmærksom på den store betydning af case supervision i forhold til at udvikle færdigheder indenfor ACT modellen. Studier indenfor ACT understøtter at supervision fremmer ACT studerende/trainees udbytte og psykologiske fleksibilitet som terapeuter (se f.eks. U.S. Veterans Administration ACT for Depression Roll Out, Dr. Jason Luoma). Vi tilbyder derfor en gennemgående supervisionspakke til studerende som ønsker at modtage feedback på anvendelse af ACT med henblik på at konsolidere viden og færdigheder fra undervisning, den litteratur der studeres m.v.  I supervisionen vægter vi at være oplevelsesorienterede på ACT konsistent vis (dvs. mindre “brug af mind”), der laves mindre rollespil, små live sessioner og træning i mindfulness. Supervisionen sker i mindre grupper, hvor du ligeledes lærer af andre gruppemedlemmers indsigt, udfordring og sagsmateriale. Hovedparten af supervisionen sker på dansk hvilket understøtter et dansk ACT ordforråd og en øget viden om hvorledes ACT tager sig ud i en dansk kontekst. Supervisionen er under løbende evaluering og nuværende pakke baseres på erfaringerne indsamlet fra deltagerne fra tidligere hold. Værdigrundlag - Ole Taggaard Nielsen: “Min supervision baserer sig på hvorledes jeg gerne selv ville have være superviseret da jeg startede med ACT og dette ikke var tilgængeligt. Jeg interesserer mig for mine supervisanders værdigrundlag som terapeuter og hvorledes ACT principper kan støtte dem til at udleve disse værdier i terapien. Det er min erfaring at mennesker (og terapeuter) kan opnå villighed til at træde ud af sin comfort zone hvis der skabes en kontekst der er accepterende og medfølende. Derudover vægter jeg at gøre supervision så oplevelsesorienteret som muligt og kan trække på min 9 årige erfaring med at supervisere i ACT samt 20 års erfaring med at yde psykoterapi til klienter i forhold til en lang række af kliniske problemstillinger".

  Der tilbydes 60 timers supervision i gruppe i forhold til Dansk Psykologforenings retningslinier for supervision. Supervisionen er fordelt på ialt 10 dage. Primærsupervisor er Ole Taggaard Nielsen (autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor og ACBS godkendt ACT Træner). I forhold til retninglinerne skal der ligeledes ske supervision ved andre godkendte supervisorer her ved PhD. Robyn Walser (USA) og speciallæge i psykiatri Niklas Törneke (Sverige) der ligeledes underviser på uddannelsen.

  Ved tilkøb af den udbudte supervisionspakke tilmelder deltageren sig en af to grupper. Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker ifølge ”først til mølle” princippet. Supervisionspakken er på 10 supervisionsdage og ialt 60 timer. Gebyr for supervisionspakken er 30.000,- Dkr. inkl forplejning.
 • OPTAGELSESKRITERIER
  Uddannelsen er for personer som er cand.psych., cand.pæd.psych., mag.art. i psykologi, speciallæge i psykiatri, læge, praktiserende læge eller har en anden relevant akademisk baggrund. Den målretter sig mod personer der beskæftiger sig med psykoterapi i praksis. Der er ligeledes enkelte pladser (max. 25 %) som kan tilbydes professionelle behandlere af anden baggrund efter en konkret vurdering.
 • UDDANNELSENS STRUKTUR
  Uddannelsen strækker sig over i alt 16 kursusdage:

  ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)
  ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)
  ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)
  ”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)
  ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA)
  Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)
  ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)
  ”ACT Recap and method training” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

  Beskrivelse af varighed/timeantal:

  Uddannelsen strækker sig over 2 år med i alt 96 timers undervisning fordelt på 16 undervisningsdage.  Der tilbydes endvidere 60 timers supervision (købes separat).

  Uddannelsen afholdes i København.
 • UDDANNELSENS INDHOLD
  ”ACT Primer” v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

  ACT Primer vil indeholde følgende:

  Praktisk information og præsentation af efteruddannelsen
  Præsentation af undervisere og deltagere
  Hvordan man får mest muligt ud af sit uddannelsesforløb

  ACT som en del af det nyere kognitive paradigme
  Evaluering af terapeutiske forløb ved hjælp af ACT Core Competency Scale


  ”ABC of Human Behavior and Relational Frame Theory for Clinicians” v/Niklas Törneke (Sverige)

  Dagene vil indeholde følgende:

  Indføring i adfærdsterapeutiske principper
  Indføring i funktionel kontekstualistisk teori om sprog og tænkning – Relational Frame Theory (RFT)

  CBT er betegnelsen for en række behandlingsmodeller der har meget tilfælles og som er et møde mellem klassisk adfærdsterapi og kognitiv terapi. Inden for CBT er der imidlertid stadig en spænding mellem disse to traditioner. Klassisk adfærdsterapi bygger på grundlæggende principper om operant og respondent indlæring mens kognitiv terapi bygger på informations processeringsteori, som har domineret udviklingen af CBT inden for de sidste 30 år. Fokus har særligt været på ”Tankens kraft”. Inden for de sidste 10 år har den mere adfærdsterapeutiske del af CBT imidlertid fået større opmærksomhed. Dette gør sig også gældende for nyere teoretiske strømninger. Et vigtigt eksempel på dette er ACT. Denne moderne form for adfærdsterapi er resultatet af nyere eksperimentelle data vedrørende det menneskeligt sprog og kognition. Teorien som summerer disse data og som udgør det teoretiske fundament i ACT er Relational Frame Theory (RFT). Denne teori har fokus på det område som længe har været det fremstående inden for kognitiv terapi ud fra en anden vinkel end informations processerings perspektivet.


  ”ACT Skill Building and Case Conceptualization” v/Kelly Wilson (USA)

  Dagene har følgende mål:

  Indføring i diagnostik ud fra ACT modellen og træning af færdigheder
  Oplevelsesorienteret Sagsformulering Intro to the Hexaflex Diagnostic and Skill Building

  We will begin with an introduction to the hexaflex model of “diagnoses,” assessment, and treatment. This fully dimensional model allows clinicians to examine psychological difficulties across a wide range of presentations.

  After our orientation, we will spend the balance of our time on a series of experiential and skill building exercises.

  Initial exercises are completed in dyads and foursomes and the results are processed within the smaller group and in the larger group as a whole.

  We begin with relatively simple tasks aimed at illuminating core ACT processes.

  We will then move to more complex iterations of these exercises that will include increasingly challenging content and also increasingly complex tasks for the participants.

  In early exercises discriminating vital versus nonvital and avoidance versus values-based interactions will be learned.

  Through successive iterations we will make these discriminations in ourselves, then in our exercise partners, then, eventually, we will make these discriminations while coaching our partners.

  Finally, we will move to experiential client role-plays that are extremely close to actual clinical interactions. These role plays produce conditions that mirror psychotherapy interactions with great precision while allowing us to stop action and examine ACT processes in flight.
  Experiential Case Conceptualization Using the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview.

  Finally, we will explore experiential case conceptualization skills. There is a problem with case conceptualization. While necessary, case conceptualization is just too conceptual. Case conceptualization can take us out of direct moment-by-moment interaction with the client. We will use experiential our role plays to generate case conceptualizations that can orient us to the work without losing contact with the most human and humane aspects of ACT. We will use components of the Hexaflex Functional Dimensional Experiential Interview from Mindfulness for Two in our work on case conceptualization. This workshop will contain significant use of mindfulness and present-moment focused work. Although formal mindfulness meditation practice is not necessarily emphasized in ACT, mindfulness processes are central to the work. These exercises will show how we can bring the values directed, present moment focus directly into clinical interactions—what I have sometimes called mindfulness for two. The work is densely experiential and requires persistent attention and participation.


  ”The Compassionate and Vital Life: Using ACT for Change” v/Robyn Walser (USA)

  Dagene har følgende mål:
  At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes oplevelsesorienteret undgåelse har en psykopatologisk effekt
  At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes det menneskelige sprog spiller en rolle i lidelse og påvirker vores forhold til indre private oplevelselser


  At deltagerne bliver i stand til at beskrive hvorledes mindfulness er relateret til ACT

  At deltagerne bliver i stand til at beskrive de væsentlige terapeutiske strategier i ACT

  At deltagerne vil opnå færdigheder i hver af de seks ACT processer og har lejlighed til at praktisere disse.


  ”Brief Interventions for Radical Change: Principles and Practice of Focused ACT” v/Kirk Strosahl (USA), Patricia Robinson (USA)


  Dagene har følgende mål:
  At lære at interviewe klienter med klarere fokus
  At træne kortevarende tilgange til udredning
  At træne sagsformulering
  At tilrettelægge effektive interventioner med henblik på at øge klientens åbenhed, bevidsthed og engagement i hans/hendes liv
  Træne interventioner og redskaber som kan fungere med mange forskellige typer klienter i mange former for behandlingsmæssige sammenhænge


  Opsamlingsdag v/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

  Vi standser i fællesskab op og gør status over de væsentlige ACT pointer der er blevet præsenteret og bruger dagen til møde de forskellige behov som deltagergruppen måtte have for repetition, spørgsmål/svar, træning etc.

  ”ACT intervention forstærket af principper fra Funktionel Analytisk Psykoterapi (FAP)” v/Benjamin Schoendorff (Canada)

  Dagene har følglende mål:

  At lære at anvende Matrix modellen og præsentere den for klienter Genkende og kunne forstærke de fire kliniske relevante diskriminationer At lære at udvikle dybere og mere autentiske terapeutiske relationer ved hjælp af FAP redskaber og for at forstærke ACT processer At lære at konceptualisere sager i samarbejde med klienter
  Functional Analytic Therapy (FAP) er udviklet af Robert Kohlenberg og Mavis Tsai og placeres blandt tredje bølge adfærdsterapi. FAP kan anvendes som en selvstænding terapeutisk retning men er i de senere år særligt blandt ACT terapeuter blevet brugt som en slags ”supercharger” af ACT interventionen. FAP har sit fokus på den terapeutiske relation og anvender denne som det forandrende element. FAP giver klinikere konkrete og praktiske redskaber der sigter mod at skabe dybe, helende og transformerende relationer imellem terapeut og dennes klienter herunder også mere udfordrende klienter.  Træningen retter sig mod deltagere der er bekendt med ACT som ønsker at skærpe deres in-session fleksibilitet. Særlig opmærksomhed gives til de klienter, som deltageren finder vanskelige. De fire diskriminationer trænes, hvor FAP peger på disse som strategier der øger den kliniske sensitivitet og effektivitet og støtter klienten i at udvikle og udvide adfærdsmæssige repertoirer i overensstemmelse med de centrale og personlige værdier. Via arbejde i mindre grupper vil deltageren lære at observere og forstærke selv de mindste tegn på psykologiske fleksibilitet hos klienter. Der anvendes oplevelsesorienterede øvelser for at lære at bruge FAP redskaber og den særlige Matrix model indgår med henblik på at integrere de ACT færdigheder deltageren besidder på ubesværet vis.

  Det har længe været Rikke Kjelgaards og Ole Taggaard Nielsens ønske at kunne præsentere Benjamin Schoendorff og hans særlige FAP/ACT tilgang på ACT uddannelsen i Danmark. Benjamin Schoendorff har netop publiceret dette arbejde i en bog.


  ”ACT Recap and method training” V/Ole Taggaard Nielsen (Danmark) & Rikke Kjelgaard (Sverige)

  Dagen har følgende mål:  
  Repetition af teori

  Træning og øvelser
  Evaluering
  Opsummerende og med mulighed for at træne forskellige ACT teknikker med direkte supervision.

  Afslutningsvis arbejdes der med rollespil med udfordrende klienter med henblik på at øge fleksibiliteten i behandlerrollen.
 • UNDERVISERE
  Ole Taggaard Nielsen
  Ole Taggaard Nielsen er autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening samt godkendt supervisor og vejleder i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Klinikken. Siden 2008 har Ole specialiseret sig i ACT og er medforfatter til den første danske introduktionsbog til terapien. Har været træner og co-tæner på en række ACT workshops i ind- og udland. I 2011 var han co-chair på verdenskongressen i ACT i Italien. 

  Rikke Kjelgaard
  Rikke Kjelgaard er autoriseret psykolog og ACBS Peer Reviewed ACT Trainer. Indehaver af ACT Danmark. Rikke har specialiseret sig i ACT siden 2006 og er medforfatter til den første danske introduktionsartikel om ACT. Rikke har været træner og co-trainer på en lang række ACT workshops i Danmark og Sverige samt på den internationelle arena. Rikke arbejder klinisk med ACT samt med undervisning, metodeimplementering og metodetræning i behavioristisk psykoterapi og ACT. Læs mere om Rikke her.

  Niklas Törneke
  Niklas Törneke er speciallæge i psykiatri, specialist i psykoterapi og supervision. Han bor og arbejder i Kalmar i Sverige. Han har arbejdet med ACT i sit eget kliniske virke siden 1998 og har undervist i ACT og RFT i hele verden de sidste ti år. Han er medforfatter til den populære bog ”Adfærdens ABC” og er aktuel med bogen ”Leaning RFT”, som udgives på dansk til efteråret 2011. Niklas Törneke har udmærket sig ved en særlig evne til at gøre RFT tilgængelig og har anskueliggjort det værdifulde af indsigt i RFT i forhold til den anvendte psykoterapi.

  Robyn Walser
  Robyn D. Walser, Ph.D., is a psychologist who works as a consultant, workshop presenter, and therapist in her private business, TL Consultation Services. She also works at the National Center for PTSD in the Veterans Affairs Palo Alto Health Care System in California. She received her doctorate in clinical psychology from the University of Nevada, Reno, and has clinical and research expertise in traumatic stress, substance abuse, and acceptance and commitment therapy (ACT). She is an internationally recognized trainer in ACT and has co-authored journal articles, book chapters, and two books on this intervention.

  Kelly Wilson
  Kelly G. Wilson, Ph.D., is an Associate Professor of psychology at the University at Mississippi. He is Past President of the Association for Contextual Behavioral Science, Representative-at-Large of the Society for a Science of Clinical Psychology, and is one of the co-developers of Acceptance and Commitment Therapy. Dr. Wilson received his B.A. Summa Cum Laude from Gonzaga University and his Ph.D. at the University of Nevada, Reno. He joined the faculty at the University of Mississippi in 2000 where he established the Mississippi Center for Contextual Psychology. Dr. Wilson has devoted himself to the development and dissemination of ACT and its underlying theory and philosophy for the past 20 years, publishing 36 articles, 27 chapters, and 5 books including ”Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change” and his most recent ”Mindfulness for Two: An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy”. He has central interests in the application of behavioral principles to understanding topics such as purpose, meaning and values, therapeutic relationship, and present moment focused work. Dr. Wilson has presented workshops in 19 countries, and has participated as co-investigator in a wide range of research projects in the U.S., Sweden, Romania, and the United Kingdom.

  Kirk Strosahl

  Kirk Strosahl Ph.D. is currently principal and consultant for the Mountainview Consulting Group Inc., a firm specializing in providing consultation, program implementation and training services for health care systems seeking to integrate behavioral health and primary medical services and/or develop effective methods for collecting and using clinical outcome data. Dr. Strosahl obtained his Ph.D. in Clinical Psychology from Purdue University in 1981. Until 1984, he was a faculty member at the Department of Psychology, University of Washington, where he published numerous articles on, and gained national recognition for, his innovative approaches to the assessment and treatment of suicidal patients. He joined Group Health Cooperative in 1984 and served as the Research and Evaluation Manager for the Division of Behavioral Health Services until his departure in 1999. During his tenure at Group Health, Dr. Strosahl was the primary architect of a pioneering effort to integrate behavioral health providers into primary care medicine settings in a multi-site delivery system serving over 400,000 consumers. He participated in several studies looking at the clinical and cost results of integrated care services. Dr Strosahl has consulted extensively with both public and private health and mental health care systems on the design and implementation of clinically effective models integrative behavioral care. His major projects include the Adult Primary Care Project of Kaiser Permanente Northern California, the United States Air Force Behavioral Health Optimization Program, the United States Navy Behavioral Health Integration Program and the Veteran?s Administration Service Network-Region 2 Project. He is also the lead consultant for the HRSA Bureau of Primary Health Care, Managed Care Technical Assistance Program, and has helped community health centers across the nation to design and implement primary care behavioral health integration programs. Dr. Strosahl is the author of numerous articles on the subjects of primary care behavioral health integration, outcome assessment in behavioral health and the use of practice guidelines and other empirically based methods in clinical practice. He has also co-authored books on the clinical treatment of the suicidal patient and Acceptance and Commitment Therapy.

  Patricia Robinson
  Patricia J. Robinson, PhD, has explored integrated care from the perspective of a clinician, researcher, trainer, and health care consultant for over twenty years. Current activities include providing consultation services to health care systems that are (1) integrating behavioral health services into primary care, (2) seeking to improve treatment of chronic pain, chronic disease and care to children, women, and/or the elderly, and / or (3) attempting to increase use of brief evidence based cognitive behavioral therapies in primary care and other medical settings. She is an author of five books, including Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services (with Jeffrey T. Reiter) (Springer, 2007), The Mindfulness and Acceptance Workbook for Depression (with Kirk Strosahl, 2009) (New Harbinger, 2008), and Real Behavior Change in Primary Care: Improving Patient Outcomes and Increasing Job Satisfaction (New Harbinger, 2011), as well as numerous other articles and book chapters. For more information, see http://www.patriciarobinsonphd.com/.

  Benjamin Schoendorff
  Psychologist, Researcher, clinician, trainer and writer in the field of contextual therapies, specializing in Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy. Director at 
  Contextual Psychology InstituteUniversité du Québec à MontréalFernand-Séguin research Centre, Montreal. ACBS ACT Trainer. FAP Trainer. Benjamin has published books and chapters about ACT and FAP in French. He has trained with Mavis Tsai & Robert Kohlenberg to become a FAP trainer. Latest publication: ”La Thérapie d'Acceptation et d'Engagement, Guide Clinique” (2011) - Acceptance and Commitment Therapy clinical guide incorporating Functional Analytic Psychotherapy tools.
 • ORGANISATION OG LEDELSE

  Den 2 årige uddannelse ledes af psykolog Ole Taggaard Nielsen (ACT Klinikken) og psykolog Rikke Kjelgaard (ACT Danmark).

  ACT Klinikken er baseret i København og har psykoterapi, supervision og undervisning som kerneydelse. Klinikken specialiserer sig i ACT og vægter nationale og internationale samarbejder omkring udbredelse af ACT interventionen. For mere information se www.actklinikken.dk


  ACT Danmark er en af Danmarks førende udbydere af uddannelser og kurser i Acceptance and Commitment Therapy samt andre kontekstuelle adfærdsterapier. ACT Danmark består af en række ildsjælde som til dagligt arbejder med ACT både klinisk og i uddannelsessammenhænge. ACT Danmark samarbejder desuden med førende formidlere og forfattere inden for området. ACT Danmark har arrangeret en lang række ACT arrangementer i Sverige og Danmark siden 2007.

 • LITTERATUR
  Litteratur indgår ikke i kursusafgiften og købes separat.

  Det anbefales at følgende litteratur læses:

  Hayes, Stosahl & Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy. The Practice and Process of Mindful Change. Guilford Publications. ISBN: 9781609189624.

  Luoma, Hayes & Walser (2007). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual. New Harbinger Publications. ISBN: 9781572244986.

  Törneke, N. (2011). Relational Frame Theory - Teori og Klinisk Praksis. Dansk Psykologisk Forlag (2011).

  Wilson, K og Troy DuFrene, T. ”Mindfulness i Terapien”. Hans Reitzel forlag (2011) (Original Mindfulness for Two. An Acceptance and Commitment Therapy Approach to Mindfulness in Psychotherapy. New Harbinger Publications (2009)).

  Møller Rasmussen, S. og Taggaard Nielsen, O. ”Introduktion til ACT – en brugsbog til klienten”. Dansk Psykologisk Forlag (2010).

  Strosahl, K., Robinson, P. & Gustavsson, T. (2012). ”Brief Interventions for Radical Behavior Change: Principles and Practice of Focused Acceptande and Commitment Therapy”. New Harbinger


  Vi kan tilbyde 20% rabat på udvalgt litteratur til uddannelsens deltagere.
 • EVALUERING AF UDDANNELSEN
  Under uddannelsen opfordres deltagerne til løbende at udfylde et ACT Kerne Kompetence Skema. Skemaet beskriver ACT konsistent terapeutisk adfærd og er udformet for at hjælpe deltagere med at lære mere om ACT og for at tydeliggøre hvilke processer der arbejdes med. Deltagerne opfordres således til løbende at evaluere sine ACT færdigheder samt udviklingen af disse.
 • TILMELDING
ÅBN ALLE LUK ALLE
Stacks Image 21210

ACT DANMARK

c/o Rikke Kjelgaard Consulting

Tel: +46 734 233 750
(ja, du ringer til Sverige)

E-mail: rikke@actdanmark.dk

CVR: 38140221

TILMELD DIG MIT NYHEDSBREV OG FÅ EN GRATIS GUIDE:
"DEN FUNKTIONELLE SAMTALE - KOM GODT IGANG MED ACT"