Busmetaforen

Busmetaforen er en klassisk ACT metafor som kan bruges både individuelt og i grupper.

Jeg er selv helt vild med den. Blandt andet fordi den er nem at forstå. Og desuden kan man dykke ned i metaforen ud fra alle ACT processer.

Når jeg bruger den individuelt, så taler vi om den som en metafor.

I grupper udlever vi metaforen i en øvelse, hvor en af gruppens deltagere inddrages som hovedperson - chauffør - og hvor øvrige deltagere inviteres til at indtage buspassagerernes roller.

Målet er altid, at give chaufføren en oplevelse af, at kunne tage styring i sit liv i retning af det, der er værdi- og meningsfuldt.

HENT MANUSKRIPT HER